Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47546)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21801)
    Materiały konferencyjne (22597)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Młyński, Dariusz; Chmielowski, Krzysztof; Młyńska, Anna; Miernik, Włodzimierz

Ocena skuteczności pracy oczyszczalni ścieków w Jaśle

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Evaulation of efficency of sewage treatment plant in Jasło
Seria/Czasopismo Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Numeracja Nr 1/1
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 147-162
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 159-161
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1732-5587
Uwagi Błąd w tyt. ang. "Evaulation" zamiast "Evaluation"
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.14597/infraeco.2016.1.1.011
Opis bibliograficzny
Ocena skuteczności pracy oczyszczalni ścieków w Jaśle = Evaulation of efficency of sewage treatment plant in Jasło / Dariusz Młyński, Krzysztof Chmielowski, Anna Młyńska, Włodzimierz Miernik ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ścieki, oczyszczalnia ścieków, niezawodność pracy oczyszczalni

sewage, sewage treatment plant, the reliability of work of sewage treatment plant
Abstrakt
Artykuł zawiera ocenę funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Jaśle w wieloleciu 2010-2014. Na podstawie wyników badań fizyko-chemicznych ścieków surowych i oczyszczonych wyznaczono wskaźniki niezawodności ... więcej

The article contains the evaluation of the functionality of sewage treatment plant in Jasło for the multiplicity of 2010-2014. Based on the physico-chemical analysis of raw and cleaned sewage, the efficiency ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 10
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 10

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/