Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łyskowski, Mikołaj; Pasierb, Bernadetta; Wardas-Lasoń, Marta; Antonik, Wioleta; Mazurkiewicz, Ewelina

Geophysical and geochemical studies on historical layers in the area of Old Krakow, Poland

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Archaeological Prospection
Numeracja Vol. 24, Iss. 2
Data wydania 2017
Data udostępnienia on-line 2016-12-19
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 157-167
Oznaczenia ref./art. 1563
Oznaczenie ilustracji mapy, rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 166-167
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1099-0763
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1002/arp.1563
Opis bibliograficzny
Geophysical and geochemical studies on historical layers in the area of Old Krakow, Poland / Mikołaj Łyskowski, Bernadetta Pasierb, Marta Wardas-Lasoń, Wioleta Antonik, Ewelina Mazurkiewicz // Archaeological ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [271951] Geofizyka stosowana (metody pomiarów wielkości fizycznych w geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i poszukiwaniu złóż kopalin użytecznych)
[271900] Geofizyka (litosfery)
[270000] Nauki geologiczne
[272900] Geochemia
Słowa kluczowe Electrical Resistivity Tomography, moat, Planty Park in Krakow, sediments, historical water system, Old Krakow
Abstrakt
Craft and trade developed rapidly in Medieval Krakow, an important metropolis of Central Europe, which led to a high demand for water both for the general population and craftsmen. As a result, Krakow ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 30
Impact Factor 1.239
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/