Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46579)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21062)
    Materiały konferencyjne (22986)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pilecki, Zenon; Chamarczuk, Michał; Kubańska, Anna; Isakow, Zbigniew; Czarny, Rafał; Krawiec, Krzysztof; Pilecka, Elżbieta; Sierodzki, Przemysław

Porównanie parametrów częstotliwościowo-amplitudowych sejsmicznych źródeł mechanicznych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Comparison of frequency-amplitude parameters of mechanical seismic sources
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Numeracja nr 89
Data wydania 2015
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 33-50
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 50
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2080-0819
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Porównanie parametrów częstotliwościowo-amplitudowych sejsmicznych źródeł mechanicznych / Zenon Pilecki, Michał Chamarczuk, Anna Kubańska, Zbigniew Isakow, Rafał Czarny, Krzysztof Krawiec, Elżbieta ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [272300] Geologia dynamiczna
[630000] Budownictwo
[630900] Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
[271951] Geofizyka stosowana (metody pomiarów wielkości fizycznych w geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i poszukiwaniu złóż kopalin użytecznych)
[270000] Nauki geologiczne
[271900] Geofizyka (litosfery)
Słowa kluczowe inżynierskie badania sejsmiczne, mechaniczne źródło sejsmiczne, amplituda prędkości drgań, energia sejsmiczna, częstotliwości dominujące, współczynnik tłumienia, zasięg głębokościowy, młot sejsmiczny
Abstrakt
Pomiary sejsmiczne w zastosowaniach do celów inżynierskich można prowadzić z wykorzystaniem różnych źródeł sejsmicznych. Wybór odpowiedniego źródła jest jednym z czynników przy projektowaniu ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/