Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Twaróg, Bernard

The subjectivity of best practices in flood protection

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Subiektywność najlepszych praktyk w ochronie przeciwpowodziowej
Seria/Czasopismo Gospodarka w Praktyce i Teorii = Economy in Practice and Theory
Numeracja nr 2 (39)
Data wydania 2015
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 39-50
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 49-50
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1429-3730
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.18778/1429-3730.39.03
Opis bibliograficzny
The subjectivity of best practices in flood protection / Bernard Twaróg // Gospodarka w Praktyce i Teorii = Economy in Practice and Theory [Dokument elektroniczny]. – 2015, nr 2 (39), s. 39-50 : rys., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe kontrola przeciwpowodziowa, potencjalne zagrożenia, koszty zewnętrzne

flood control, potential hazards, external costs
Abstrakt
Pomimo ciągłych postępów w działaniach przeciwpowodziowych, ludzie i ich technologia mają ograniczony wpływ na występowanie powodzi, a w konsekwencji wyniki są zdecydowanie niewystarczające w ... więcej

Despite the continual process of and progress in flood control activities, nevertheless humans and their technology have a limited influence on flood events, and as a consequence the results are dramatically ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 9
Liczba arkuszy 0.64

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/