Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Akiba, K.; Luszczak, A. et al.

LHC forward physics

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Physics. G, Nuclear and particle physics
Numeracja Vol. 43, No 11
Data wydania 2016
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-5]
Liczba stron 5
Oznaczenia ref./art. 110201
ISSN 0954-3899
Uwagi Art. stanowi skrót raportu, dostęp do pełnej wersji na stronie www: https://inspirehep.net/record/1498308
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.1088/0954-3899/43/11/110201
Opis bibliograficzny
LHC forward physics / K. Akiba, [et al.], A. Luszczak, [et al.] // Journal of Physics. G, Nuclear and Particle Physics [Dokument elektroniczny]. – 2016, Vol. 43, No 11, 5 s. – Tryb dostępu: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0954-3899/43/11/110201/pdf. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [242100] Fizyka jądrowa
[240000] Fizyka
Słowa kluczowe QCD, low x physics, forward physics at the LHC
Abstrakt
The goal of this report is to give a comprehensive overview of the rich field of forward physics, with a special attention to the topics that can be studied at the LHC. The report starts presenting a selection ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 30
Impact Factor 2.899
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/