Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47856)
    Książki (7422)
    Artykuły i czasopisma (22000)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mikuła, Janusz

Rola wodoru w powstawaniu zimnych pęknięć. (Część II)

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Importance of hydrogen content in cold cracking of welded joints. (Part II)
Seria/Czasopismo Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach = Institute of Welding Bulletin
Numeracja R. 38, Nr 2
Data wydania 1994
Język polski
Zakres stron 32-36
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 36
Bibliografia (liczba pozycji) 2
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ., Ref.
ISSN 0867-583X
Uwagi Streszczenie w trzech językach na początku czasopisma po stronie spisu treści
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Rola wodoru w powstawaniu zimnych pęknięć. (Część II) / Janusz Mikuła // Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach = Institute of Welding Bulletin. – 1994, R. 38, Nr 2, s. 32-36 : fot., tab., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wodór, złącz spawane, mechanizm pękania, stale do pracy w niskich temperaturach
Abstrakt Przedstawiono wyniki badań nad mechanizmem pękania zimnego stali 10N3 i 18G2A. Badania skłonności do pękania zimnego prowadzono metodą implantacyjną. W czasie próby rejestrowano emisje akustyczną Przeprowadzono obserwacje przełomów próbek na mikroskopie skaningowym.

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/