Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22965)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bobek, Wojciech

Dendrologiczny standard urbanistyczny – konieczność czy mrzonka?

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Tytuł równoległy Dendrological urban standard – necessity of fantasy?
Seria/Czasopismo Uprawa i Ochrona Drzew : czasopismo Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew
Data wydania 2013
Język polski
Numeracja Nr 30
Zakres stron 70-80
Oznaczenie streszczenia Abstr.
Uwagi Tyt. numeru: Seminarium "Problemy zarządzania i utrzymania zieleni miejskiej w strefie ochrony zabytkowej na przykładzie miasta Krakowa", Kraków 21-22.06.2013
Na egz. ISBN 978-83-934866-3-2
Nazwa konferencji Seminarium "Problemy zarządzania i utrzymania zieleni miejskiej w strefie ochrony zabytkowej na przykładzie miasta Krakowa"
Miejsce konferencji Kraków
Data konferencji 21-22.06.2013
Charakter pracy publikacja popularno-naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Dendrologiczny standard urbanistyczny – konieczność czy mrzonka? = Dendrological urban standard – necessity of fantasy? / Wojciech Bobek // Uprawa i Ochrona Drzew : czasopismo Międzynarodowego Towarzystwa ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe standard, dendrologia, drzewa, miasto, urbanistyka

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/