Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46601)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22963)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łagan, Sylwia; Dul, Natalia

Ocena zmian wybranych właściwości protez głosu przechowywanych w roztworze soli fizjologicznej na podstawie badań kąta zwilżania

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Wariant tytułu Assessment of change selected properties of the voice prosthesis storage in a solution physiological saline of the basis of the contact angle measurements
Seria/Czasopismo Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania 2016
Język polski
Numeracja Nr 11
Typ nośnika online
Zakres stron 87-94
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 93-94
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1898-763X
Nazwa konferencji Majówka Młodych Biomechaników 2016 : XIII Konferencja Naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej
Miejsce konferencji Ustroń
Data konferencji 20-22.05.2016
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Ocena zmian wybranych właściwości protez głosu przechowywanych w roztworze soli fizjologicznej na podstawie badań kąta zwilżania / Sylwia Łagan, Natalia Dul // Aktualne Problemy Biomechaniki [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe proteza głosowa, zwilżalność, swobodna energia powierzchniowa (SEP), metoda Owens’a-Wendt’a, bioreaktywność, wykres Zismana

voice prosthesis, wettability, surface free energy (SFE), the method of Owens-Wendt equation, bioresponse, Zisman's plot
Abstrakt
Obiektem badań jest proteza głosowa stała, zakładana przez lekarza, wykonana z dimetylpolysiloksanu, materiału biokompatybilnego, stosowana jako połączenie między tchawicą a przełykiem po całkowitej ... więcej

The object of the research is the voice prosthesis fixed, assumed by a doctor, made of dimetylpolysiloksanu, biocompatible material, used as a connection between the trachea and the esophagus after total ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 4

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/