Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kromka-Szydek, Magdalena; Dziechciowski, Zygmunt; Kirkov, Bożena; Tondera, Dariusz

Wstępna ocena warunków pracy personelu medycznego na oddziale intensywnej terapii w oparciu o pomiary poziomu dźwięku oraz natężenia oświetlenia

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Wariant tytułu Preliminary assessment of the working conditions of medical staff in the intensive care unit based on measurements of the sound level and illumination
Seria/Czasopismo Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania 2016
Język polski
Numeracja Nr 11
Typ nośnika online
Zakres stron 73-80
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 79-80
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1898-763X
Nazwa konferencji Majówka Młodych Biomechaników 2016 : XIII Konferencja Naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej
Miejsce konferencji Ustroń
Data konferencji 20-22.05.2016
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wstępna ocena warunków pracy personelu medycznego na oddziale intensywnej terapii w oparciu o pomiary poziomu dźwięku oraz natężenia oświetlenia / Magdalena Kromka-Szydek, Zygmunt Dziechciowski, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe intensywna terapia, pomiary na stanowisku pracy, hałas, oświetlenie
Abstrakt
Autorzy przeprowadzili ocenę warunków pracy personelu na oddziale intensywnej terapii. Komfort akustyczny oceniano na podstawie pomiaru poziomu hałasu, a warunki oświetleniowe poprzez pomiar natężenia ... więcej

The authors assess the working conditions of medical staff on the w Intensive Care Unit (ICU). The acoustic comfort was evaluated on the basis of sound level measurement and the lighting conditions of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 4

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/