Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Knapik, Maciej

Analiza i wybór źródła grzewczego przygotowującego ciepłą wodę z wykorzystaniem energii odnawialnej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analysis and selection of heating source which is preparing hot water with the use of renewable sources of energy
Seria/Czasopismo Rynek Instalacyjny : RI
Numeracja R. 24, 9
Data wydania 2016
Język polski
Zakres stron 36-38
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 38
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1230-9540
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analiza i wybór źródła grzewczego przygotowującego ciepłą wodę z wykorzystaniem energii odnawialnej / Maciej Knapik // Rynek Instalacyjny : RI. – 2016, R. 24, 9, s. 36-38 : tab., wykr. – Bibliogr. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe energia odnawialna, ciepła woda użytkowa, energia słoneczna, turbiny wiatrowe
Abstrakt
Budownictwo pasywne i niskoenergetyczne wymaga znacznie większego zaangażowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do pokrycia zapotrzebowania budynków. Poszukiwanie korzystnych pod względem ... więcej

Passive and low energy constructions requires a significantly larger proportion of energy obtained from renewable sources of energy to cover the needs of buildings. Searching for beneficial in terms of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 6

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/