Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lenart, Małgorzata; Gruszczyński, Maciej; Paszek, Urszula

Wpływ dodatków polimerowych na skurcz kompozytów cementowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy The influence of polymer additives on shrinkage of cement composites
Seria/Czasopismo Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Numeracja R. 60, Nr 1
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 7-9
Oznaczenie ilustracji fot., wykr.
Bibliografia (na str.) 9
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 0473-7733
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15199/41.2017.1.2
Opis bibliograficzny
Wpływ dodatków polimerowych na skurcz kompozytów cementowych = The influence of polymer additives on shrinkage of cement composites / Małgorzata Lenart, Maciej Gruszczyński, Urszula Paszek // Ochrona ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe skurcz, polimer, zaprawy polimerowo-cementowe, domieszki redukujące skurcz

shrinkage, polymer, polymer-cement concrete, additives reduce shrinkage
Abstrakt
Skurcz zapraw i betonów jest ich cechą charakterystyczną związaną z chemicznymi przemianami zachodzącymi na skutek hydratacji cementu, jak również odparowywaniem wody z powierzchni elementów. ... więcej

Characteristic mortars and concretes is their shrinkage related with chemical changes occurring as a result of hydration of the cement as well as water evaporation from the surface of elements. Shrinkage ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 12
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/