Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48889)
    Książki (7443)
    Artykuły i czasopisma (22392)
    Materiały konferencyjne (22336)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Boroń, Dominika; Bizon, Katarzyna

Wpływ konstrukcji hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego na jego charakterystykę hydrodynamiczną

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Influence of hybrid fluidized-bed apparatus design on its hydrodynamic characteristics
Seria/Czasopismo Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Numeracja R. 55, Nr 6
Data wydania 2016
Numer w serii 220-222
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 220-222
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 222
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 0368-0827
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ konstrukcji hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego na jego charakterystykę hydrodynamiczną / Dominika Boroń, Katarzyna Bizon // Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fluidyzacja, aparat, air-lift, hydrodynamika, hybrydowy aparat fluidyzacyjny, charakterystyka dynamiczna

fluidization, air-lift device, hydrodynamics
Abstrakt
Omówiono sposób obliczania granicznych prędkości napowietrzania hybrydowych aparatów fluidyzacyjnych zależny od ich właściwości hydrodynamicznych. Wartości graniczne odnoszą się istnienia złoża ... więcej

A method for calculation of critical aeration velocities for hybrid fluidized-bed apparatuses is discussed from the point of view of their hydrodynamic properties. The critical values refer to the fluidized ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 7
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 7

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/