Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47386)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21718)
    Materiały konferencyjne (22664)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łach, Michał; Mierzwiński, Dariusz; Mikuła, Janusz

Synteza zeolitów z popiołów i żużli ze spalarni odpadów

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Synthesis of zeolites from incineration ash and slags
Seria/Czasopismo Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Numeracja Vol. 18, Iss. 1
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 196-201
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 201
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2392-0629
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.12912/23920629/68199
Opis bibliograficzny
Synteza zeolitów z popiołów i żużli ze spalarni odpadów / Michał Łach, Dariusz Mierzwiński, Janusz Mikuła // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2017, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe synteza zeolitów, popioły i żużle, spalanie odpadów
Abstrakt
Praca dotyczy możliwości zagospodarowania i wykorzystania odpadów wtórnych z procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów do produkcji zeolitów. Do badań wykorzystano popioły lotne i żużle ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/