Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Malina, Dagmara

Potecjał aplikacyjny nanometali w ochronie środowiska

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Potential application of nanometals in environmental protection
Seria/Czasopismo Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Numeracja Vol. 18, Iss. 1
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 111-117
Bibliografia (na str.) 115-117
Bibliografia (liczba pozycji) 59
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2392-0629
Uwagi Błąd w pol. tyt. publikacji: potecjał zamiast potencjał
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.12912/23920629/67004
Opis bibliograficzny
Potecjał aplikacyjny nanometali w ochronie środowiska / Dagmara Malina // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2017, Vol. 18, Iss. 1, s. 111-117. – Tryb dostępu: ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe nanotechnologia, nanocząstki metaliczne, ochrona środowiska, ochrona roślin

nanotechnology, metallic nanoparticles, environmental protection, plants protection
Abstrakt
W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie nanocząstkami metalicznymi, zarówno ze względu na ich nieograniczone możliwości aplikacyjne, a także z uwagi na niezwykłe cechy biologiczne, ... więcej

In recent years, great interest in metallic nanoparticles has been observed, both because of their unlimited application possibilities, and also because of the unusual biological, chemical and physical ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Liczba arkuszy 0.11
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/