Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47551)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21802)
    Materiały konferencyjne (22597)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Malina, Dagmara; Pluta, Klaudia; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Gąsior, Anna

Otrzymywanie nanocząstek metali w polu promieniowania mikrofalowego z zastosowaniem wybranych substancji redukująco-stabilizujących

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Metal nanoparticles preparation under microwave irradiation using selected reductive-stabilizing substances
Seria/Czasopismo Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Numeracja Nr 1/2
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 289-301
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 299-300
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1732-5587
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.14597/infraeco.2017.1.2.021
Opis bibliograficzny
Otrzymywanie nanocząstek metali w polu promieniowania mikrofalowego z zastosowaniem wybranych substancji redukująco-stabilizujących = Metal nanoparticles preparation under microwave irradiation using ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe nanotechnologia, nanocząstki metali, promieniowanie mikrofalowe, redukcja chemiczna

nanotechnology, metal nanoparticles microwave irradiation, chemical reduction
Abstrakt
W poszukiwaniu bardziej wydajnych i ekologicznych metod otrzymywania nanocząstek metali, coraz częściej zwraca się uwagę na możliwość zastosowania różnych czynników fizycznych, wspomagających ... więcej

Searching more efficient and eco-friendly methods of metal nanoparticles synthesis, great attention is increasingly drawn by a possibility of usage some physical factors, which would be able to support ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 10
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 10
Liczba arkuszy 0.25
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/