Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47554)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21803)
    Materiały konferencyjne (22599)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka

Skorupy jaj kurzych jako surowiec do produkcji fosforanów wapnia

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Chicken eggshells as a raw materials for calcium phosphates synthesis
Seria/Czasopismo Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Numeracja Nr 1/2
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 359-369
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 368-369
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1732-5587
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.14597/infraeco.2017.1.2.026
Opis bibliograficzny
Skorupy jaj kurzych jako surowiec do produkcji fosforanów wapnia = Chicken eggshells as a raw materials for calcium phosphates synthesis / Klaudia Pluta, Dagmara Malina, Agnieszka Sobczak-Kupiec // Infrastruktura ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hydroksyapatyt, fosforany wapnia, skorupki jaj, kalcynacja

hydroxyapatite, calcium phosphates, eggshells, calcination
Abstrakt
Wykorzystanie produktów ubocznych pochodzących z produkcji wyrobów spożywczych i ferm wylęgowych, jakimi są skorupki jaj kurzych, stanowi interesującą alternatywę dla klasycznych metod otrzymywania ... więcej

The use of by-products from the production of food industry and farms hatching such as shell chicken eggs is an interesting alternative to conventional methods for the preparation of the potential implant ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 10
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 10
Liczba arkuszy 0.22
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/