Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Myczkowski, Zbigniew

Ochrona zasobów kulturowych – działania planistyczne w aspekcie krajobrazu kulturowego

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. T. 2
The Western Boyko Region – yesterday, today and tomorrow. Vol. 2
Redaktor źródła Wolski, Jacek
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk
Data wydania 2016
Język polski
Seria/Czasopismo Monografie / Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk = Monographs / Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences
Numer w serii 17
ISSN serii 1643-2312
Zakres stron 579-592
Bibliografia (na str.) 591-592
ISBN 978-83-61590-64-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Ochrona zasobów kulturowych – działania planistyczne w aspekcie krajobrazu kulturowego / Zbigniew Myczkowski // W: Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. T. 2 = The Western Boyko Region ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Bojkowszczyzna, dziedzictwo kulturowe, krajobraz kulturowy, plan konserwatorski, Biesczadzki Park Narodowy

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.8

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/