Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46564)
    Książki (7630)
    Artykuły i czasopisma (21053)
    Materiały konferencyjne (22982)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szlachcic, P.; Fedorchuk, A. A.; Danel, A.; Jarosz, B.; El Naggar, A. M.; Albassam, A. A.; Wojciechowski, A.; Gondek, E.; Uchacz, T.; Stadnicka, K.; Lakshminarayana, G.; Kityk, I. V.

Optically operated second order optical effects in some substituted 4-(5-nitro-1,3-benzoxazol-2-yl)aniline chromophores

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Dyes and Pigments
Numeracja Vol. 141
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 333-341
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 340-341
Bibliografia (liczba pozycji) 81
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0143-7208
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.dyepig.2017.02.009
Opis bibliograficzny
Optically operated second order optical effects in some substituted 4-(5-nitro-1,3-benzoxazol-2-yl)aniline chromophores / P. Szlachcic [et al.], E. Gondek [et al.] // Dyes and Pigments [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe benzoxazole, DFT simulations, photo-solidification, second order optical chromophore, X-ray diffraction
Abstrakt
In this work, we report on second order nonlinear optical (NLO) susceptibilities of some substituted 4-(5-nitro-1,3-benzoxazol-2-yl)aniline chromophores that were embedded into photopolymer matrices. Depending ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 40
Impact Factor 3.767
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/