Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49508)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22688)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zachariasz, Agata

Ogród za oknem jako dzieło sztuki

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Projektowanie ogrodu i krajobrazu : wybór tekstów
Redaktor źródła Gawryszewska, Beata J.; Myszka-Stąpór, Izabela; Herman, Krzysztof; Rylke, Jan
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydaw. SGGW
Wydawnictwo według MEiN Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 10-22
Oznaczenie ilustracji fot.
ISBN 978-83-7583-728-5
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Tekst opublikowano w "Ogród za oknem – dzieło sztuki", red. B. J. Gawryszewska, Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, Warszawa 2010, s. 12-27
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Ogród za oknem jako dzieło sztuki / Agata Zachariasz // W: Projektowanie ogrodu i krajobrazu : wybór tekstów / pod red. Beaty J. Gawryszewskiej [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2017. – ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[130200] Historia sztuki
[640000] Architektura
[130000] Nauka o sztuce. Sztuka
Słowa kluczowe projektowanie ogrodu, postrzeganie ogrodu, kompozycja ogrodu, style ogrodowe

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1.05
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/