Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Grela, Agnieszka; Bajda, Tomasz

Usuwanie wybranych związków biogennych z roztworów wodnych z wykorzystaniem metakaolinu i zmodyfikowanego metakaolinu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Removal of selected biogenic compounds from aqueous solutions using metakaolin and modified metakaolin
Seria/Czasopismo Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Numeracja Vol. 18, Iss. 2
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 30-38
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 37-38
Bibliografia (liczba pozycji) 23
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2362-0629
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.12912/23920629/68339
Opis bibliograficzny
Usuwanie wybranych związków biogennych z roztworów wodnych z wykorzystaniem metakaolinu i zmodyfikowanego metakaolinu / Agnieszka Grela, Tomasz Bajda // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe synteza zeolitów, sorpcja, precypitacja
Abstrakt
Celem pracy było dokonanie oceny skuteczności usuwania związków biogennych, jonów NH4 +, NO3 -, PO4 3- z roztworów jednoskładnikowych (o stężeniach z zakresu 0,3-16,7 mmol/dm3) oraz trójskładnikowych ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/