Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46601)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22963)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stanaszek-Tomal, Elżbieta; Fiertak, Maria

The influence of activated sludge wastewater treatment plant on the distribution of pores in mortars CEM I

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Wpływ osadu czynnego oczyszczalni ścieków na rozkład porów w zaprawach CEM I
Seria/Czasopismo Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Numeracja R. 60, Nr 4
Data wydania 2017
Język angielski
Zakres stron 105-109
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 109
Bibliografia (liczba pozycji) 23
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 0473-7733
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15199/41.2017.4.7
Opis bibliograficzny
The influence of activated sludge wastewater treatment plant on the distribution of pores in mortars CEM I = Wpływ osadu czynnego oczyszczalni ścieków na rozkład porów w zaprawach CEM I / Elżbieta ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe activated sludge, sewage treatment plants, CEM I mortars, acrylic resin, polisiloxane resin, polycarboxylate resin

osad czynny, oczyszczalnia ścieków, zaprawy z CEM I, żywica poliakrylowa, żywica polisiloksanowa, żywica polikarboksylowa
Abstrakt
This paper is an attempt at analysing the effect of microorganisms contained in activated sludge at sewage treatment plants on the structure of porosity of unmodified and polymer modified cement-based ... więcej

W referacie podjęto próbę analizy wpływu mikroorganizmów wchodzących w skład osadu czynnego oczyszczalni ścieków na strukturę porowatości tworzyw cementowych niemodyfikowanych i modyfikowanych ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 12
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Liczba arkuszy 0.25
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/