Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47386)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21718)
    Materiały konferencyjne (22664)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mierzwiński, Dariusz; Łach, Michał; Mikuła, Janusz

Alkaliczna obróbka i immobilizacja odpadów wtórnych ze spalania odpadów

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Alkaline treatment and immobilization of secondary waste from waste incineration
Seria/Czasopismo Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Numeracja Vol. 18, Iss. 2
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 102-108
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 107-108
Bibliografia (liczba pozycji) 26
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2392-0629
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.12912/23920629/68329
Opis bibliograficzny
Alkaliczna obróbka i immobilizacja odpadów wtórnych ze spalania odpadów / Dariusz Mierzwiński, Michał Łach, Janusz Mikuła // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe pył lotny i żużle, geopolimer, odpad

fly ash and slags, geopolymer, waste
Abstrakt
ciężkich z popiołów i żużli pochodzących ze spalania odpadów. W pracy wykorzystano odpady z polskich spalarni oraz popiół lotny z pochodzący ze spalania węgla w jednej z polskich elektrociepłowni. ... więcej

This paper regards the possibility of using geopolymer matrix to immobilize heavy metals present in ash and slag from combustion of waste. In the related research one used the fly ash from coal combustion ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/