Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wójcik, Agnieszka; Gajdek, Agata

Zespoły dworsko-parkowe po 1945 roku. Wpływ zmian społeczno-gospodarczych na kompozycję parku na Zalesiu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Manor-garden complexes after 1945. Impact of socio-economic changes on the composition of park in Zalesie
Seria/Czasopismo Topiarius : studia krajobrazowe
Numeracja 2 (3)
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 51-65
Oznaczenie ilustracji fot., rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 65
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 2449-9595
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Zespoły dworsko-parkowe po 1945 roku. Wpływ zmian społeczno-gospodarczych na kompozycję parku na Zalesiu = Manor-garden complexes after 1945. Impact of socio-economic changes on the composition of ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe parki zabytkowe, problemy konserwatorskie, percepcja terenów zieleni, socializm

historical parks, restoration problems, perception of green areas, socialismus
Abstrakt
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jak gospodarowanie parkami dworskimi w okresie PRL wpłynęło na ich obecny wygląd. Autorki na początku prac określiły tezę badawczą: ideologiczne podstawy ... więcej

The article is an attempt to answer the question how the management of manor parks in the communist period affected their present appearance. At the beginning of the research authors defined research thesis: ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /






© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/