Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47530)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gawlik, Józef; Krajewska-Śpiewak, Joanna

Selected examples of research and knowledge transfer in the area of machine building and exploitation

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Wybrane przykłady badań i transferu wiedzy w zakresie budowy i eksploatacji maszyn
Seria/Czasopismo Journal of Machine Construction and Maintenance
Numeracja no 1 (104)
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 19-27
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 27
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2300-1186
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Selected examples of research and knowledge transfer in the area of machine building and exploitation / Józef Gawlik, Joanna Krajewska-Śpiewak // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe machinery, construction, mechanical technology, precision machining, laser machining, unconventional machining (EDM, ECM), residual stresses
Abstrakt
The variety of possible construction solutions of machinery and technological equipment and research related to these solutions require knowledge of materials engineering, mechanics, strength of materials, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 12
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 12
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/