Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46601)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22963)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gwóźdź, Marian

Elastic-plastic load carrying capacity of axially compressed aluminium struts

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Nośność sprężysto-plastyczna prętów aluminiowych ściskanych osiowo
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 44, nr 4
Data wydania 1998
Język angielski
Liczba stron 429-442
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 441-442
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Strescz. ang., pol.
ISSN 2300-3103
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Elastic-plastic load carrying capacity of axially compressed aluminium struts / M. Gwóźdź // Archives of Civil Engineering. – 1998, Vol. 44, nr 4, 429-442 s. : tab., wykr. – Bibliogr. 22 poz., Strescz. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe load, aluminium, carrying capacity, safety elements, buckling

nośność sprężysto-plastyczna, pręt aluminiowy, ściskanie osiowe, badanie wytrzymałości
Abstrakt
The results of statistical investigation of mechanical properties of AlCu4Mg2 alloy (symbol Pa7-ta) in the state of natural ageing are presented in the paper. Safety elements of aluminium struts have been ... więcej

Przedstawiono wyniki badań statystycznych wytrzymałości stopu aluminium AlCu4Mg2 w stanie naturalnego starzenia. Wyspecyfikowano wartości charakterystyczne i obliczeniowe cech mechanicznych badanego ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/