Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gwóźdź, Marian; Machowski, Andrzej; Żwirek, Paweł

Influence of the shape of columns on behaviour of the exhibition hall

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Wpływ ukształtowania słupów na zachowanie się hali wystawowej
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 54, Iss. 2
Data wydania 2008
Język angielski
Zakres stron 349-370
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 369-370
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Influence of the shape of columns on behaviour of the exhibition hall / M. Gwóźdź, A. Machowski, P. Żwirek // Archives of Civil Engineering. – 2008, Vol. 54, Iss. 2, s. 349-370 : fot., rys., tab. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hall of a great span, shaping of the supporting structure, welded joints

słup, ukształtowanie słupa, hala wystawowa, rozpiętość duża, konstrukcja wsporcza, połączenie spawane
Abstrakt
Steelwork hall of a great span has been analysed on an example of the object which was subjected to the structural failure. The application of the supporting structure combined with four-branches columns ... więcej

Efekty niekorzystnego ukształtowania konstrukcji wsporczej stalowej hali o dużej rozpiętości analizowano w artykule na przykładzie obiektu, który uległ katastrofie budowlanej. Zastosowanie konstrukcji ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/