Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jarek, Bogusław; Pańtak, Marek ; Hebda, Mariusz

Stan awaryjny wiaduktu drogowego w Zabrzu

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Emergency condition of a road viaduct in Zabrze
Tytuł źródła Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia
Redaktor źródła Kaszyńska, Maria
Współtwórca źródła Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Szczecin
Wydawca Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Wydawnictwo według MEiN Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 1007-1018
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 1018
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-7663-234-6
Uwagi Tyt. grzbiet.: Awarie budowlane : 2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Stan awaryjny wiaduktu drogowego w Zabrzu / Bogusław Jarek, Marek Pańtak, Mariusz Hebda // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia / red. nauk. Maria Kaszyńska ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [631531] Obiekty budownictwa komunikacji
[792700] Korozja. Ochrona przed korozją
[631500] Rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne i konstrukcyjne obiektów budownictwa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe wiadukt drogowy, korozja, przyczółek, stan awaryjny, uszkodzenia, przeciążenie, przegub gerbera, blachy nieckowe, konstrukcja nitowana

road viaduct, corrosion, bridge abutment, state of emergency, damage, overload, Gerber beam hinge, riveted construction
Abstrakt
Bardzo istotnym ze względów bezpieczeństwa użytkowników jest poznanie przyczyn powstawania uszkodzeń obiektów, prowadzących do ograniczenia lub nawet wyłączenia ich z użytkowania, zwłaszcza ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.97
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/