Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46535)
    Książki (7621)
    Artykuły i czasopisma (21038)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bylak, Aneta; Kukuła, Krzysztof; Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur

Effect of a baffled chute on stream habitat conditions and biological communities

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Ecological Engineering
Numeracja Vol. 106, Part A
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 263-272
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 271-272
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0925-8574
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.ecoleng.2017.05.049
Opis bibliograficzny
Effect of a baffled chute on stream habitat conditions and biological communities / Aneta Bylak, Krzysztof Kukuła, Karol Plesiński, Artur Radecki-Pawlik // Ecological Engineering [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
[621900] Śródlądowe budownictwo hydrotechniczne
[620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe aquatic invertebrates, barriers to fish migration, Froude number, ichthyofauna, Peterka type baffled chute, Reynolds number
Abstrakt
Despite the occurrence of many low head hydraulic structures in rivers, such as drop hydraulic structures or boulder ramps, there is still a lack of information on how these structures influence stream ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 35
Impact Factor 3.023
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Polish Ministry of Science and Higher Education (WBR/KBŚ/1UPB/2015)
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/