Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Generowicz, Agnieszka

Zmiany charakterystyk odpadów komunalnych w wyniku wprowadzenia gospodarki cyrkulacyjnej

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Changes in the characteristics of municipal waste as a result of the introduction of circular economy
Tytuł źródła Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami : praca zbiorowa
Integrated waste management
Redaktor źródła Manczarski, Piotr
Miejsce wydania Poznań, Gniezno
Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski
Wydawnictwo według MEiN Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 69-81
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 80-81
Bibliografia (liczba pozycji) 20
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISBN 978-83-64959-49-3
Uwagi W tyt. ang. brak "of" po "result": ...waste as a result the introduction of circular economy
Na okł.: XII Waste Forum maj 2017 Poznań-Gniezno
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zmiany charakterystyk odpadów komunalnych w wyniku wprowadzenia gospodarki cyrkulacyjnej = Changes in the characteristics of municipal waste as a result of the introduction of circular economy / Agnieszka ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe odpady komunalne, gospodarka cyrkulacyjna, charakterystyki odpadów, właściwości odpadów, wartość energetyczna odpadów

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki





© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/