Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szwarkowski, Dariusz; Pilecka, Elżbieta

Analiza wzmocnienia skarp kopalni odkrywkowej kotwami gruntowymi, w oparciu o przestrzenny model przebiegu warstw geotechnicznych i ukształtowania terenu

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Poszerzamy horyzonty : monografia. T. 3
Redaktor źródła Rachwał, Piotr; Rachwał, Marta; Gorajczyk, Waldemar
Miejsce wydania Słupsk
Wydawca Wydaw. Mateusz Weiland Network Solutions
Wydawnictwo według MEiN Mateusz Weiland Network Solutions. Agencja Kreowania Wizerunku
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 122-135
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 134-135
Bibliografia (liczba pozycji) 12
ISBN 978-83-63216-07-8
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analiza wzmocnienia skarp kopalni odkrywkowej kotwami gruntowymi, w oparciu o przestrzenny model przebiegu warstw geotechnicznych i ukształtowania terenu / Dariusz Szwarkowski, Elżbieta Pilecka // W: ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe stateczność, modelowanie, model numeryczny, Midas GTS

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.6
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/