Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kwiecień, Arkadiusz; Tatara, Tadeusz; Chudyba, Krzysztof; Kozłowski, Marek; Byrdy, Aleksander; Pachla, Filip; Zając, Bogusław

Analiza przyczyn powstania uszkodzeń na elewacji budynku Okrąglak w Poznaniu

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Analysis of the causes of damage to the facade of the "Okrąglak" building in Poznan
Tytuł źródła Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia
Redaktor źródła Kaszyńska, Maria
Współtwórca źródła Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Szczecin
Wydawca Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Wydawnictwo według MEiN Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 323-334
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 334
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-7663-234-6
Uwagi Tyt. grzbiet.: Awarie budowlane : 2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analiza przyczyn powstania uszkodzeń na elewacji budynku Okrąglak w Poznaniu / Arkadiusz Kwiecień, Tadeusz Tatara, Krzysztof Chudyba, Marek Kozłowski, Aleksander Byrdy, Filip Pachla, Bogusław Zając ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe budynek żelbetowy, wpływy termiczno-wilgotnościowe, zarysowania, skurcz, naprawa

RC structure, thermal and moisture influences, cracks, shrinkage, repair
Abstrakt
W pracy zostały zaprezentowane wyniki analiz przeprowadzonych dla budynku „Okrąglak” w Poznaniu, których celem było określenie przyczyn ponownego powstania rys na elewacji budynku po jej renowacji. ... więcej

The paper presented results of analyses carried out for the building „Okraglak” in Poznan. Its aim was to determine the causes of recurrence of cracks in the facade of the structure after its renovation. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/