Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sieńko, Rafał; Howiacki, Tomasz; Bednarski, Łukasz

Zapobieganie awariom budowlanym istniejących konstrukcji poprzez ciągłe pomiary wielkości dynamicznych w czasie budowy

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Existing buildings structural failures prevention through continous measurements of dynamic quantities during construction process
Tytuł źródła Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia
Redaktor źródła Kaszyńska, Maria
Współtwórca źródła Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Szczecin
Wydawca Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Wydawnictwo według MEiN Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 467-475
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 474-475
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-7663-234-6
Uwagi Tyt. grzbiet.: Awarie budowlane : 2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zapobieganie awariom budowlanym istniejących konstrukcji poprzez ciągłe pomiary wielkości dynamicznych w czasie budowy / Rafał Sieńko, Tomasz Howiacki, Łukasz Bednarski // W: Awarie budowlane : ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe oddziaływania dynamiczne, kontrola procesu budowy, pomiary drgań, monitoring konstrukcji

dynamic actions, construction process control, vibration measurements, monitoring

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.76
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/