Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46601)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22963)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Chwalik, Gabriela; Kromka-Szydek, Magdalena; Dziechciowski, Zygmunt

Wpływ rodzaju podłoża oraz zmiany środka ciężkości użytkownika na komfort jazdy wózkiem inwalidzkim

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The influence of the road pavement type and user's gravity center on the wheelchair driving comfort
Seria/Czasopismo Aktualne Problemy Biomechaniki
Numeracja Z. 12
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 15-20
Oznaczenie ilustracji fot., rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 20
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1898-763X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wpływ rodzaju podłoża oraz zmiany środka ciężkości użytkownika na komfort jazdy wózkiem inwalidzkim / Gabriela Chwalik, Magdalena Kromka-Szydek, Zygmunt Dziechciowski // Aktualne Problemy Biomechaniki. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wózek inwalidzki, drgania ogólne
Abstrakt
Celem pracy była ocena komfortu jazdy użytkownika uniwersalnego wózka inwalidzkiego. Dokonano oceny ryzyka związanego z krótkotrwałym działaniem drgań mechanicznych na osobę znajdującą się ... więcej

This study examined the effect of changes the centre of gravity and road surface types on using of a wheelchair. Users comfort, while using wheelchair, was specified during vibration measurement tests. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 4
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/