Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Musielski, Piotr; Hernik , Szymon

Reinforcement orientation in composite brake disc

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła DYMAMESI 2017 : The International Colloquium Dynamics of Machines and Mechanical Systems with Interactions, Cracow, February 28 - March 1 : proceedings
Redaktor źródła Kozień, Marek S.; Pesek, Ludek; Zolotarev, Igor
Miejsce wydania Prague
Wydawca Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i.
Wydawnictwo według MEiN Akademie věd České republiky
Data wydania 2017
Język angielski
Zakres stron 65-70
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 70
Bibliografia (liczba pozycji) 3
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-80-87012-62-8
Nazwa konferencji DYMAMESI 2017: Dynamics of Machines and Mechanical Systems with Interactions
Miejsce konferencji Cracow
Data konferencji 28.02-01.03.2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny
Reinforcement orientation in composite brake disc / Piotr Musielski, Szymon Hernik // W: DYMAMESI 2017 : The International Colloquium Dynamics of Machines and Mechanical Systems with Interactions, Cracow, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fibrous composites, brake disc finite element method

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Projekt spoza indeksu BPP "Effective transformation and storage of the energy" AV21 No 3
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/