Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Piekarski, Marian

Przydatność zawodowa w kontekście wyzwań rynku edukacji i pracy

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Professional usefulness in the context of education and labour market
Seria/Czasopismo Problemy Profesjologii : półrocznik poświęcony problemom rozwoju zawodowego człowieka
Numeracja Nr 2
Data wydania 2014
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 65-75
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 75
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1895-197X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Przydatność zawodowa w kontekście wyzwań rynku edukacji i pracy / Marian Piekarski // Problemy Profesjologii [Dokument elektroniczny]. – 2014, Nr 2, s. 65-75 : schem., tab. – Tryb dostępu: http://www.problemy-profesjologii.uz.zgora.pl/wydania/PP_2014-2.pdf. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe przystosowanie zawodowe, przydatność zawodowa, system edukacji, rynek pracy
Abstrakt
W nowoczesnej gospodarce rośnie znaczenie kompetencji zawodowych i dlatego system edukacji wymaga ciągłego dostosowywania programów kształcenia do potrzeb pracodawców. Przyszłość rynku pracy rysuje ... więcej

In modern economy there is growing importance of professional competence and therefore the education system requires continuous adaptations of educational curricula to the needs of employers. The future ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 11

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/