Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zając, Grzegorz; Michnej, Maciej

Analiza przyczyn nadmiernego zużycia kół jezdnych zestawów kołowych lokomotyw elektrycznych do ruchu towarowego typu BB 3700

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analysis of causes of excessive wear of wheelsets of electric freight locomotive type BB 3700
Seria/Czasopismo Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Numeracja z. 15
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 213-220
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 219-220
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1230-9265
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Analiza przyczyn nadmiernego zużycia kół jezdnych zestawów kołowych lokomotyw elektrycznych do ruchu towarowego typu BB 3700 / Grzegorz Zając, Maciej Michnej // Prace Naukowe. Transport / Politechnika ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [692100] Transport kolejowy
[690000] Transport
Słowa kluczowe lokomotywy elektryczne, zestawy kołowe, zużycie

electric locomotives, wheelset, wear
Abstrakt
W niniejszym artykule autorzy przedstawili analizę przyczyn zjawiska przedwczesnego zużycia zarysu zewnętrznego kół jezdnych wybranych lokomotyw elektrycznych typu BB3700. Zużycie kół jezdnych ... więcej

In this article the authors present an analysis of the causes of wear of the wheel in the selected electric locomotives type BB3700. Wear of the wheels were observed after small runs of both new wheelsets ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 7
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/