Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Godyń, Izabela; Grela, Agnieszka; Jarząbek, Adam

Przegląd metod i sposobów wyznaczania obszarów ochronnych dla zbiorników wodnych

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Systematic review of ways and methods of determination of protection areas for water reservoirs
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Ochrona i rekultywacja jezior
Redaktor źródła Wiśniewski, Ryszard
Miejsce wydania Toruń
Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń
Wydawnictwo według MEiN Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 85-97
Oznaczenie ilustracji tab., mapy
Bibliografia (na str.) 97
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-945245-2-4
Nazwa konferencji X Konferencja Naukowo-Techniczna "Ochrona i rekultywacja jezior"
Miejsce konferencji Grudziądz
Data konferencji 7-9.06.2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Przegląd metod i sposobów wyznaczania obszarów ochronnych dla zbiorników wodnych = Systematic review of ways and methods of determination of protection areas for water reservoirs / Izabela Godyń, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe obszar ochronny zbiornika wód śródlądowych, zbiornik Świnna Poręba
Abstrakt
Wyznaczenie obszaru ochronnego ma na celu ochronę zasobów wodnych zbiornika przed degradacją. Przebiega w trzech etapach. Pierwszy etap to zdefiniowanie terenu, z którego zanieczyszczenia spływają ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/