Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49538)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22707)
    Materiały konferencyjne (22325)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozień-Woźniak, Magdalena

"Gdyby nie było wejścia" – Doha Tower Jeana Nouvela jako eksperyment architektoniczny

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu "What if there is no entrance" – Jean Nouvel's Doha Tower as an architectural experiment
Seria/Czasopismo Państwo i Społeczeństwo = State and Society
Numeracja R. 17, nr 1
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 9-18
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1643-8299
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
"Gdyby nie było wejścia" - Doha Tower Jeana Nouvela jako eksperyment architektoniczny / Magdalena Kozień-Woźniak // Państwo i Społeczeństwo. – 2017, R. 17, nr 1, s. 9-18 : fot., rys. – Streszcz., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura, science, sztuka, eksperyment, Jean Nouvel

architecture, science, art, experiment, Jean Nouvel
Abstrakt
Na eksperyment spojrzeć można z punktu widzenia sztuki – jako eksperyment artystyczny, lub też z punktu widzenia nauki – jako eksperyment badawczy. Specyfika architektury pozwala na próbę jednoczesnego ... więcej

One can look at an experiment from the point of view of art - as an artistic experiment, or from the point of view of science - as a research experiment. The nature of the architecture allows simultaneous ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 7
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 7
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/