Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46579)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21062)
    Materiały konferencyjne (22986)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gaca, Stanisław

Uwagi do stosowania kryterium bezpieczeństwa ruchu w praktyce projektowania dróg

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Comments on the application of the traffic safety criterion in road design practice
Seria/Czasopismo Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Numeracja 6
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 19-26
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 26
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1730-0703
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Uwagi do stosowania kryterium bezpieczeństwa ruchu w praktyce projektowania dróg / Stanisław Gaca // Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe. – 2017, 6, s. 19-26 : wykr. – Bibliogr. 7 poz., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe bezpieczeństwo ruchu drogowego, projektowanie dróg, drogi

traffic safety, design practice, road
Abstrakt W artykule poruszono zagadnienia kryteriów bezpieczeństwa ruchu w przepisach projektowania dróg oraz wymagań bezpieczeństwa ruchu drogowego w praktyce. Poddano ocenie istniejące i projektowane rozwiązania.

The article addresses the issues of traffic safety criteria in road design regulations and road safety requirements in practice. The existing and proposed solutions have been assessed.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/