Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Maludziński, Bogusław; Wojtas, Kazimierz

Nawilżanie adiabatyczne w klimatyzacji hal przemysłowych – studium przypadku

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Adiabatic humidification application in tobacco industry – case study
Seria/Czasopismo Rynek Instalacyjny : RI
Numeracja R. 25, 6
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 58-64
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 64
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1230-9540
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
Opis bibliograficzny
Nawilżanie adiabatyczne w klimatyzacji hal przemysłowych – studium przypadku = Adiabatic humidification application in tobacco industry – case study / Bogusław Maludziński, Kazimierz Wojtas // ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe nawilżanie adiabatyczne, klimatyzacja hal przemysłowych, nawilżanie parowe, efektywność energetyczna systemu chłodzenia, uzdatnianie powietrza

evporative cooling, steam humidification, energy efficiency of the cooling system, air treatment
Abstrakt
Autorzy artykułu prezentują wyniki analizy przeprowadzonej w ramach audytu energetycznego hali produkcyjnej zakładu przemysłowego, w którym wykorzystano rzeczywiste dane o przepływach energii pochodzące ... więcej

The paper presents the authors’ analysis’ results conducted as a major part of an energetic audit provided for tobacco industry. The calculations were made based on real, „historical” data monitored ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 6

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/