Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wojtas, Kazimierz

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Practical aspects of the new classification of filters for ventilation according to EN-ISO 16890 standard
Seria/Czasopismo Rynek Instalacyjny : RI
Numeracja R. 25, 1/2
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 22-28
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 28
Bibliografia (liczba pozycji) 29
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1230-9540
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Opis bibliograficzny
Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 = Practical aspects of the new classification of filters for ventilation according to EN-ISO 16890 standard / ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe frakcja pyłu zawieszono PMX, stopień odpylania, skuteczność filtracji, pojemność pyłowa filtra, opory przepływu, filtr wstępny

Particulate Matter Fraction PMX, gravimetric arerestance, filtration efficiency, filter capacity, flow resistance, pre-filter
Abstrakt
Nowa norma EN-ISO 16890 zmienia sposób klasyfikacji i doboru filtrów stosowanych w systemach wentylacji mechanicznej budynków. Zamiast 5 klas filtrów dokładnych (M5 do F9) będzie ich 30, podzielonych ... więcej

New standard EN-ISO 16890 completely changes the way the classification and selection of filters used in mechanical ventilation systems of buildings. Instead of the previous 5 filter classes (M5 F9), on ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 6

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/