Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gierada, Maciej; Handzlik, Jarosław

Active sites formation and their transformations during ethylene polymerization by the Phillips CrOx/SiO2 catalyst

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Catalysis
Numeracja Vol. 352
Data wydania 2017
Data udostępnienia on-line 2017-05-30
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 314-328
Oznaczenie ilustracji schem.
Bibliografia (na str.) 327-328
Bibliografia (liczba pozycji) 104
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0021-9517
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jcat.2017.05.025
Opis bibliograficzny
Active sites formation and their transformations during ethylene polymerization by the Phillips CrOx/SiO2 catalyst / Maciej Gierada, Jarosław Handzlik // Journal of Catalysis [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe phillips catalyst, chromium oxide, silica, surface, rthylene polymerization, active site, defect site, mechanism, DFT, cluster model
Abstrakt
The nature of the active sites and the mechanism of ethylene polymerization over the Phillips CrOx/SiO2 catalyst are still under debate. In this work, a number of potential initiation, propagation and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 45
Impact Factor 6.759
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/