Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stryszewska, Teresa; Stanaszek-Tomal, Elżbieta

The degradation of concrete in the presence of domestic sewage

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Degradacja betonu w obecności ścieków bytowo-gospodarczych
Seria/Czasopismo Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Numeracja R. 60, Nr 6
Data wydania 2017
Język angielski
Zakres stron 197-200
Oznaczenie ilustracji fot., tab.
Bibliografia (na str.) 200
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 0473-7733
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15199/40.2017.6.3
Opis bibliograficzny
The degradation of concrete in the presence of domestic sewage = Degradacja betonu w obecności ścieków bytowo-gospodarczych / Teresa Stryszewska, Elżbieta Stanaszek-Tomal // Ochrona przed Korozją ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sewage well, sulphate corrosion, sulphate bacteria

studzienka kanalizacyjna, korozja siarczanowa, bakterie siarczanowe
Abstrakt
The paper presents the effects of domestic sewage on concrete rings, which were used to build pumping stations. The tests were performed on samples of concrete and concrete corrosion products (sludge) ... więcej

W artykule przedstawiono skutki oddziaływania ścieków gospodarczobytowych na kręgi betonowe, z których wykonano przepompownie. Badania prowadzono na próbkach betonu i produktach korozji betonu (szlamu), ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 12
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Liczba arkuszy 0.19
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/