Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47856)
    Książki (7422)
    Artykuły i czasopisma (22000)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mikosz, Jerzy

Teoretyczne i praktyczne aspekty matematycznego modelowania procesu wielofazowego osadu czynnego z uwzględnieniem emisji N2O

typ: książka

 

Współtwórca Anielak, Anna [red. nauk.]
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki [inst. sprawcza]
Wariant tytułu Theoretical and practical aspects of mathematical modeling of multi-stage activated sludge process including N2O emission
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Data wydania 2017
Język polski
Seria/Czasopismo Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Środowiska
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Numer w serii głównej 543
ISSN serii głównej 0860-097X
Liczba stron 164
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 141-160
Bibliografia (liczba pozycji) 267
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr., Rés.
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji monografia
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Teoretyczne i praktyczne aspekty matematycznego modelowania procesu wielofazowego osadu czynnego z uwzględnieniem emisji N2O / Jerzy Mikosz ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe oczyszczanie ścieków, osad czynny, symulacja komputerowa, gazy cieplarniane, N2O, modelowanie matematyczne, przemiany biochemiczne, produkcja N2O

wastewater treatment, activated sludge, computer simulation, greenhouse gases, N2O
Abstrakt
Proces wielofazowego osadu czynnego jest technologią powszechnie stosowaną w miejskich oczyszczalniach ścieków. W procesie tym utlenianie związków organicznych, biologiczna nitryfikacja, denitryfikacja ... więcej

Multi-stage activated sludge is a well-known technology widely applied at many municipal wastewater treatment plants worldwide. During that process oxidation of organic material, biological nitrification ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia) 80
Liczba arkuszy 9
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/