Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49843)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22830)
    Materiały konferencyjne (22299)
    Rozprawy doktorskie (1265)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tulicki, Jarosław; Weinreb, Konrad; Sułowicz, Maciej

The possibility of distinguishing rotor cage bar faults in double squirrel cage induction motors on the basis of the stator current signal

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła 2017 International Symposium on Electrical Machines (SME), Naleczow, Poland, 18-21 June 2017
Miejsce wydania [S.l.]
Wydawca IEEE
Wydawnictwo według MEiN Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Liczba stron [6]
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) [6]
Bibliografia (liczba pozycji) 20
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-1-5386-0359-8
Nazwa konferencji 2017 International Symposium on Electrical Machines (SME 2017)
Sympozjum Maszyn Elektrycznych 53
Miejsce konferencji Naleczow, Poland
Data konferencji 18-21.06.2017
DOI 10.1109/ISEM.2017.7993563
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The possibility of distinguishing rotor cage bar faults in double squirrel cage induction motors on the basis of the stator current signal / Jarosław Tulicki, Konrad Weinreb, Maciej Sułowicz // W: 2017 ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [431900] Maszyny elektryczne
[233236] Analiza harmoniczna. Analiza Fourriera
[233200] Analiza matematyczna
[381900] Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych i magnetycznych
[433100] Napęd elektryczny. Urządzenia sterujące napędem elektrycznym
[430000] Elektrotechnika
[230000] Matematyka
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
Słowa kluczowe double squirrel cage induction motor, broken bar fault diagnosis, steady state, transient state analysis
Abstrakt
This paper discusses the possibility of using the stator phase current waveform as a diagnostic signal for the detection of faults in the double squirrel cage induction motor. Current waveforms during ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.856
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika
automatyka, elektronika i elektrotechnika

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/