Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49843)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22830)
    Materiały konferencyjne (22299)
    Rozprawy doktorskie (1265)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Radwan-Praglowska, Natalia; Borkowski, Dariusz; Wegiel, Tomasz

Model of coreless axial flux permanent magnet generator

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła 2017 International Symposium on Electrical Machines (SME), Naleczow, Poland, 18-21 June 2017
Miejsce wydania [S.l.]
Wydawca IEEE
Wydawnictwo według MEiN Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Liczba stron [6]
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) [6]
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-1-5386-0359-8
Nazwa konferencji 2017 International Symposium on Electrical Machines (SME 2017)
Sympozjum Maszyn Elektrycznych 53
Miejsce konferencji Naleczow, Poland
Data konferencji 18-21.06.2017
DOI 10.1109/ISEM.2017.7993568
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Model of coreless axial flux permanent magnet generator / Natalia Radwan-Praglowska, Dariusz Borkowski, Tomasz Wegiel // W: 2017 International Symposium on Electrical Machines (SME), Naleczow, Poland, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe permanent magnets, axial flux generator
Abstrakt
This paper presents a model of 3-phase axial flux coreless generator with permanent magnets located on the rotor. Such design solutions are often carried out amateurishly and used in small domestic wind ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.8
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika
automatyka, elektronika i elektrotechnika
automatyka, elektronika i elektrotechnika
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/