Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Śladowski, Grzegorz; Paruch, Roman

Expert cause and effect analysis of the failure of historical structures taking into account factors that are difficult to measure

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Ekspercka analiza przyczynowo-skutkowa awarii zabytkowych obiektów budowlanych z uwzględnieniem czynników trudnomierzalnych
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 63, Iss. 2
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 165-186
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 182
Bibliografia (liczba pozycji) 23
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1515/ace-2017-0023
Opis bibliograficzny
Expert cause and effect analysis of the failure of historical structures taking into account factors that are difficult to measure / G. Śladowski, R. Paruch // Archives of Civil Engineering [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe cause-and-effect analysis, DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory), fuzzy logic, failure of a historical structure

analiza przyczynowo-skutkowa, dematel (decision making trial and evaluation laboratory), logika rozmyta, awaria obiektu zabytkowego
Abstrakt
The protection of Polish architectural heritage in the former eastern borderlands, accomplished through the conservation and technical securing of historical structures, constitutes one of the main programmes ... więcej

W artykule przedstawione zostało zagadnienie związane z analizą przyczynowo-skutkową awarii obiektów zabytkowych z uwzględnieniem czynników trudnomierzalnych. Przeprowadzone przez autorów artykułu ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 15
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/