Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47019)
    Książki (7673)
    Artykuły i czasopisma (21322)
    Materiały konferencyjne (22856)
    Rozprawy doktorskie (1193)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał

Lorsch – dziedzictwo Karolingów. Wstęp do badań nad dziedzictwem kulturowym miasta

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Lorsch – Carolingian heritage. Introduction to research on the cultural heritage of the town
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 50
Data wydania 2017
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 20-29
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 28-29
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK50LORSCH
Opis bibliograficzny
Lorsch – dziedzictwo Karolingów. Wstęp do badań nad dziedzictwem kulturowym miasta = Lorsch – Carolingian heritage. Introduction to research on the cultural heritage of the town / Dominika Kuśnierz-Krupa, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe średniowiecze, Lorsch, opactwo benedyktynów, Altenmünster

Middle Ages, Lorsch, Benedictine abbey, Altenmünster
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy krajobrazu kulturowego średniowiecznego miasta Lorsch, które położone na terenie Niemiec, nad rzeką Weschnitz. W skład zasobu dziedzictwa kulturowego Lorsch wchodzi układ ... więcej

This article concerns the cultural landscape of the medieval town of Lorsch which is located in Germany, on the river Weschnitz. The cultural heritage of Lorsch includes the urban layout of the town, timber-frame ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/