Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dechnik, Mirosław; Moskwa, Szczepan

Benchmarking w elektroenergetycznych systemach dystrybucyjnych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Benchmarking of power distribution systems
Seria/Czasopismo Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska : IAPGOŚ
Numeracja 5 (1)
Data wydania 2015
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 37-44
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 44
Bibliografia (liczba pozycji) 29
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2391-6761
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5604/20830157.1148046
Opis bibliograficzny
Benchmarking w elektroenergetycznych systemach dystrybucyjnych / Mirosław Dechnik, Szczepan Moskwa // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska : IAPGOŚ [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe jakość zasilania, niezawodność systemów zasilania, benchmarking, zarządzanie jakością

quality management, power system reliability, power quality, benchmark testing
Abstrakt
Artykuł prezentuje analizę stosowanych wskaźników niezawodności zasilania w strukturach elektroenergetycznych Polski i Europy, w kontekście benchmarkingu na poziomie funkcjonalnym i operacyjnym, ... więcej

The article presents an analysis of the reliability indicators used in the electric power systems structures of Polish and Europe, in the context of benchmarking at the level of functional and operational, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 7
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 7
Liczba arkuszy 1.34

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/