Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

XX Forum Architektury Krajobrazu : praktyka zawodowa – badania naukowe – dydaktyka, [Kraków], 21-23 września 2017 r. : streszczenia – abstracts

typ: materiały konferencyjne - redakcja książki

 

Redaktor Sykta, Izabela
Zachariasz, Agata
Wariant tytułu XX Landscape Architecture Forum : professional practice – academic research – didactics, Krakow, 21-23 September 2017
Forma publikacji książka abstraktów
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Instytut Architektury Krajobrazu. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska
Data wydania 2017
Język polski
angielski
Liczba stron 192
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
ISBN 978-83-7242-950-6
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana nie
Nazwa konferencji XX Forum Architektury Krajobrazu
XX Landscape Architecture Forum
Miejsce konferencji Kraków
Data konferencji 21-23.09.2017
Opis bibliograficzny
XX Forum Architektury Krajobrazu : praktyka zawodowa – badania naukowe – dydaktyka, [Kraków], 21-23 września 2017 r. : streszczenia – abstracts / red. Izabela Sykta, Agata Zachariasz. – Kraków ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[640000] Architektura
Słowa kluczowe architektura krajobrazu, praktyka zawodowa, badania naukowe, dydaktyka, prof. Aleksander Böhm

landscape architecture, professional practice, academic research, didactics, professor Aleksander Böhm
Abstrakt
Konferencja jest podsumowaniem kolejnej dekady corocznych spotkań naukowych pod nazwą Forum Architektury Krajobrazu. Od pierwszego forum, zorganizowanego w 1998 roku w Krakowie z inicjatywy Instytutu ... więcej

The conference is a summary of another decade of yearly scientific meetings that take place under the name Landscape Architecture Forum. 20 years have passed since the first forum, organised in 1998 in ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 24
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Spis treści on-line przejdź  
Projekt A8/197/2017/DS (Współczesne tendencje w architekturze krajobrazu)
Kolekcja
Materiały konferencyjne - redakcja książki
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/